صنایع شیمایی فاتح فرآور کیمیا افتتاح بزرگترین واحد تولید کننده کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله در کشور با ظرفیت 100 هزار تن در سال
فرمول شیمیایی NH4(2SO4) نام علمی سولفات آمونیوم نام تجاری سولفامون فاتح

 

سولفات آمونیوم یک نمک معدنی با مصارف صنعتی است. مهمترین مصرف آن بعنوان کود کشاورزی می باشد و یکی از اولین و پرکاربردترین کودهای نیتروژنه برای تولید محصولات کشاورزی می باشد. این کود در جاهاییکه گوگرد و نیتروژن بطور همزمان مورد نیاز باشد بسیار ارزشمند می باشد. گوگرد عنصری حیاتی برای تغذیه گیاهان بوده و بنا بر بعضی مطالعات نقش آن حتی بیشتر از فسفر می باشد. کمبود گوگرد سولفاته سبب کاهش رشد، زردی و کوچک شدن برگهای تازه درختان می گردد. وجود گوگرد سولفاته سبب می شود یونهای آهن، منگنز و روی افزایش یافته و اثر زردی برگ گیاهان و درختان از بین رود. مهمترین عمل گوگرد سولفاته  شرکت در تولید اسیدهای آمینه، سنتز پروتئین و آنزیمها در محصولات کشاورزی، تشکیل ویتامینهای ضروری برای متابولیسم گیاه، ساخت روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می باشد. بعلاوه گوگرد دارای خاصیت قارچ کشی بوده و خاک را ضد عفونی می کند و از بعضی بیماریهای مربوط به گیاه جلوگیری می کند.

نیتروژن موجود در این کود سبب رشد رویشی درخت شده و بخش مـهمی از ترکیبات آلی نظیر رنگدانه کلروفیل و کوآنزیـم ها را تشکیل می دهد. وقتی کود سولفات آمونیوم در خاک مرطوب استفاده ‌شود، کمترین تبخیر و هدر رفت نیتروژن را دارد. در برابر آبشویی بهتر از سایر کودهای شیمیایی نیتروژنه عمل می کند و از اینرو کاربرد آن در خاکهای مرطوب نظیر شالیزارهای برنج نسبت به سابر کودهای نیتروژنه نظیر اوره یا نیترات آمونیوم بسیار ارجحیت دارد. با توجه به شرایط خاکهای ایران که عمدتا دارای خاصیت قلیایی بوده و بخصوص بدلیل استفاده از کود اوره در سالهای اخیر قلیایت خاکها بسیار بیشتر شده است،  استفاده از این کود جهت کاهش pH خاکهای قلیایی ایران بسیار مفید می باشد. قلیائیت خاک جذب عناصری همچون روی، آهن، مس و فسفر را برای درختان درختان دشوار می نماید. سولفات آمونیوم بعد از اضافه شدن به خاک، به سرعت حل شده و به یونهای آمونیوم و سولفات تبدیل می گردد. در خاک، باکتریها سریعا یون آمونیوم را مطابق با واکنش زیر به یون نیترات تبدیل می نمایند.

 2 NH4+ + 3O2  --> 2NO3- + 2H2O + 4H+

 

در طول مدت تبدیل باکتریایی، یون (H+) آزاد گشته و سبب کاهش pH خاک می گردد و نواحی اطراف ریشه گیاه اسیدی می شود. اسیدی شدن خاک اطراف ریشه سبب می شود فسفر و سایر مواد مفید برای رشد گیاه نظیر روی، برم، آهن، مس و منگنز  موجود در خاک و کودهای شیمیایی، آزاد  و جذب ریشه گردد. این مزیت سبب می شود میزان استفاده از کودهای شیمیایی دیگر کاهش یافته و از نظر اقتصادی مزایای زیادی برای کشاورز و زمین در پی داشته باشد.

کود سولفامون فاتح برای رشد تمامی محصولات گیاهی و باغی نظیر برنج، گندم، مرکبات، پسته، ذرت، سبزیجات، کاهو، چغندر و ... مناسب می باشد و به افزایش کمی و کیفی محصول بسیار کمک می کند.

 

آنالیز محصول

گوگرد:  24%

نیتروژن:  21%

pH:    6-5

 

مزایای استفاده از کود شیمیایی - سولفامون فاتح

1- این کود حاوی 21 درصد نیتروژن و 24 درصد سولفور می باشد. این عناصر از اصلیترین مواد مورد نیاز گیاهان و درختان می باشد.

2- نیتروژن موجود در کود سولفامون فاتح به فرم آمونیاکی می باشد و از این رو کمترین احتمال اتلاف در نتیجه شستشو یا تبخیر وجود دارد و به راحتی توسط گیاه و درخت جذب مب شود.

3- وجود گوگرد به فرم سولفات در کود سولفامون فاتح سبب جذب سریع آن توسط ریشه های گیاه و درخت می شود و همچنین خاصیت اصلاح کنندگی خاک را نیز دارد.

4- بکارگیری کود سولفامون فاتح سبب کاهش قلیلیت خاکها شده و به جذب سایر املاح نظیر آهن، فسفر، روی و ...  توسط ریشه و رشد محصولات کشاورزی کمک می کند.

 

میزان مصرف

• در زمینهای کشاورزی حدود 300 الی 400 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت

• در باغات به ازای هر درخت یک کیلوگرم در اوایل بهار

• در گلخانه ها به ازای هر بوته گیاه 15 گرم

• در باغچه به ازای هر مترمربع 25 گرم

 

زمان تاثیر

کود های ازته در رشد رویشی گیاه ( افزایش شاخ و برگ گیاه ) موثر هستند. بهترین زمان تاثیر کودهای نیتروژنی 3 تا 4 هفته بعد از استفاده از این کودها می باشد.

مشخصات ایمنی محصول

دیگر محصولات:

سولفات آمونیوم گرانوله

سولفات آمونیوم پودری

ورود به سایت